Press "Enter" to skip to content

Henk Dekker

Hendricus Nicolaas (Henk) Dekker werd in 1897 in Gouda geboren. Hij woonde en werkte later in Den Haag. Hier overleed hij ook in 1974. Henk Dekker vormde zich voornamelijk zelf. Wel kreeg hij aanwijzingen van H.J. van der Weele en schilderde, tekende en aquarelleerde in naturalistische trant, havengezichten, marines en strand- en duingezichten, langs de Nederlandse kunst en langs de Middellandse zee bij Marokko, Bretagne, Belgie, Engeland en Zweden.

Hij was lid van de Nederlandse Kunstkring en gaf les aan  Cor van Heusden te Rotterdam.

Henk Dekker heeft in het begin, zijn carrière als kunstschilder, gekoppeld aan een dienstverband bij het Gemeentelijk Energiebedrijf. Hij exposeerde veelvuldig bij Pulchri in Den Haag en bij diverse gelegenheden in collectief verband met de Nederlandse Kunstkring waarvan hij lid was en geruime tijd een bestuursfunctie als penningmeester heeft bekleed.

Zijn belangstelling voor zeeschilderwerken kreeg intensieve vorm door zijn vele reizen met coasters en loodsboten. Tijdens deze zeereizen legde hij de basis voor veel van zijn werken. Werken van Henk Dekker zijn te vinden in alle delen van de wereld. Vooral in België geniet hij grote bekendheid; hij heeft dan ook vaak op uitnodiging geëxposeerd in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en St. Niklaas. Zijn werk ondervond ook grote belangstelling in de US.

Op oudere leeftijd was Henk Dekker nog vaak te vinden op de plaatsen waar de grillen der natuur zich op hun best tonen: op de boulevards en pieren langs de Noordzee, w.o. Scheveningen en Hoek van Holland, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Graag tekende hij langs langs wateroevers nog de schaarse, pittoreske stadshaventjes.

Henk Dekker heeft in het begin van zijn carrière als kunstschilder, aanvankelijk gekoppeld aan een dienstverband bij het Gemeentelijk Energiebedrijf, zichzelf gevormd daarbij aanwijzingen opvolgend van H.J. v.d. Weele.

In zijn artistieke loopbaan schilderde, tekende en etste hij naturalistisch, zeeën en schepen. Hij bezocht vele landen langs de Noordzee (België, Frankrijk – Bretagne en Engeland) en voorts Marokko en Zweden waarvan zijn vele werken getuigen.
Hij heeft veelvuldig geëxposeerd; in Den Haag in Pulchri en bij diverse gelegenheden in collectief verband met de Nederlandse Kunstkring waarvan hij lid is en geruime tijd een bestuursfunctie (penningmeester) heeft bekleed. Hij heeft oa les gegeven aan de Rotterdamse Cor van Heusden.
Zijn belangstelling voor zeeschilderwerken kreeg intensieve vorm door zijn vele reizen met coasters en loodsboten. Tijdens deze reizen legde hij de basis voor veel van zijn werken.
Werken van Henk Dekker zijn te vinden in alle delen van de wereld. Vooral in België geniet hij grote bekendheid; hij heeft dan vaak op uitnodiging geëxposeerd in Brussel, Antwerpen, Gent, luik en St. Niklaas. De laatste jaren hebben zijn schilderijen grote belangstelling in de Verenigde staten van Amerika gekregen.
De kunstenaar was vaak te vinden op plaatsen waar de grillen der natuur zich op z’n best tonen; op de boulevards en pieren langs de Noordzee, w.o. Scheveningen en hoek van Holland, de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden. Graag nog tekent hij langs wateroevers de nog schaarse, pittoreske stadshaventjes.

//