Press "Enter" to skip to content

Moderne kunstkring


In 1910 werd in Amsterdam een schilders genootschap gesticht van uitsluitend moderne artisten, in feite een vereniging van schilders die in voorgaande jaren in Parijs woonden. Na 1916 hield de vereniging langzaam aan op te bestaan.
Leden waren en werden:
Jan Toorop
Jan Sluijters
Piet Mondriaan
Conrad Kickert
Cornelis Spoor
Kees van Dongen
Lodewijk Schelfhout
Leo Gestel
Jaap Weijand
Jacoba van Heemskerk
Hermanus Kuyt
J. Proost
Louis Saalborn
Otto van Rees
Charley Toorop
Jan Verhoeven
Floris Verster
C. L. Dake
H. le Fauconnier
Peter Alma
Jacob Bendien
Thorn Prikker
Henri ten Holt
Matheus Lau
John Raedecker
Van Elpen
Kasper Niehaus
A. de Miranda
J.H. Fekkes
De Moderne Kunstkring heeft gezorgd voor de introductie van het kubisme in Nederland. Op 28 november 1910 werd in Amsterdam de kunstkring opgezet door de progressieve Nederlandse kunstenaars in die tijd: Jan Toorop ( voorzitter), Conrad Kickert (secretaris), Jan Sluijters en Piet Mondriaan. Zij wilden van de Moderne Kunstkring een Amsterdamse internationale salon maken naar het voorbeeld van de Salon d’Automne in Parijs en gericht op de moderne kunst. Een jury zou de ingezonden werken beoordelen. Conrad Kickert reisde vanaf 1906 regelmatig naar Parijs en woonde vanaf 1910 afwisselend in Zandvoort en Parijs. Via de Nederlandse schilder Lodewijk Schelfhout, die vanaf 1903 in Parijs woonde, leerde Kickert de schilders Henri le Fauconnier, Fernand Léger, Jean Metzinger en Albert Gleizes kennen. Via de kunsthandelaar Wilhelm Uhde kende Kickert ook de werken van Picasso en Braque.
De Moderne Kunstkring 1911
Van 6 oktober tot 5 november 1911 hield de Moderne Kunstkring in vier bovenzalen van het Stedelijk Museum in Amsterdam een eerste expositie van 166 werken, waarvan 93 van buitenlandse schilders
De Moderne Kunstkring 1912
De tweede tentoonstelling van 6 oktober tot 7 november 1912 was veel groter en is achteraf de belangrijkste van de vier geweest. Kickert had in Keulen in mei 1912 de tentoonstelling van de Sunderbund gezien, waar de verscheidenheid van het Europese modernisme werd getoond. De expositie omvatte 248 werken, waarvan 134 van buitenlanders
De Moderne Kunstkring 1913
Op de derde tentoonstelling van de Moderne Kunstkring, van 7 november t/m 8 december 1913, was geen werk van de belangrijkste kubisten aanwezig. Denkelijk kwam dit door de breuk tussen Le Fauconnier en de kubisten, waardoor Kickert geen contact meer kreeg met de Montparnasse-groep. Van Le Fauconnier waren 27 werken te zien, o.a. Les Montagnards. Dit werk was het laatste kubistische schilderij van Le Fauconnier. Door het ontbreken van de Fransen was de nadruk gekomen op de moderne kunst uit Duitsland, de expressionisten Kandinsky, Marc, en Rusland, de avantgardisten Makowski, Machkoff en Konchalovky (Kontschalowski). Nederlandse vertegenwoordigers waren Mondriaan, Charley Toorop, Jacoba van Heemskerck en Else Berg.
De Moderne Kunstkring 1915
Wegens de oorlogsituatie in Europa en de dreiging dat Nederland bij de Eerste Wereldoorlog betrokken zou worden werd er eind 1914 geen tentoonstelling gehouden. Na een meningsverschil werden Sluijters en Gestel door Kickert uit de Moderne Kunstkring gezet. Mondriaan besloot hierna ook te vertrekken. Aanleiding was denkelijk de oprichting van de Hollandsche Kunstenaarskring, die ontstaan was als afscheiding van de sschildersvereniging Sint Lucas, die ook leden van de Moderne Kunstkring aantrok. Kickert vond het onjuist dat leden van zijn M.K.K., waar hij geld voor beschikbaar stelde, ook bij een andere vereniging exposeerde. Pas van 26 september t/m 30 november 1915 organiseerde Kickert in zijn huis in Amsterdam, Keizersgracht 752, een tentoonstelling. Op initiatief van Schelfhout vormden de uit de Moderne Kunstkring vertrokken schilders het Genootschap van Kunstenaren Moderne Kunstkring. Van 3 t/m 25 oktober 1915 werd in het Stedelijk Museum te Amsterdam de eerste tentoonstelling gehouden.
In oktober 1916 werd de Moderne Kunstkring door Kickert ontbonden, nadat een grote groep schilders, die de Nieuwe Kring in Bergen zouden vormen, en Toorop waren vertrokken.

In 1910 werd in Amsterdam een schilders genootschap gesticht van uitsluitend moderne artisten, in feite een vereniging van schilders die in voorgaande jaren in Parijs woonden. Na 1916 hield de vereniging langzaam aan op te bestaan.
Leden waren en werden:
Jan TooropJan SluijtersPiet MondriaanConrad KickertCornelis SpoorKees van DongenLodewijk SchelfhoutLeo GestelJaap WeijandJacoba van HeemskerkHermanus KuytJ. ProostLouis SaalbornOtto van ReesCharley TooropJan VerhoevenFloris VersterC. L. DakeH. le FauconnierPeter AlmaJacob BendienThorn PrikkerHenri ten HoltMatheus LauJohn RaedeckerVan ElpenKasper NiehausA. de MirandaJ.H. Fekkes
De Moderne Kunstkring heeft gezorgd voor de introductie van het kubisme in Nederland. Op 28 november 1910 werd in Amsterdam de kunstkring opgezet door de progressieve Nederlandse kunstenaars in die tijd: Jan Toorop ( voorzitter), Conrad Kickert (secretaris), Jan Sluijters en Piet Mondriaan. Zij wilden van de Moderne Kunstkring een Amsterdamse internationale salon maken naar het voorbeeld van de Salon d’Automne in Parijs en gericht op de moderne kunst. Een jury zou de ingezonden werken beoordelen. Conrad Kickert reisde vanaf 1906 regelmatig naar Parijs en woonde vanaf 1910 afwisselend in Zandvoort en Parijs. Via de Nederlandse schilder Lodewijk Schelfhout, die vanaf 1903 in Parijs woonde, leerde Kickert de schilders Henri le Fauconnier, Fernand Léger, Jean Metzinger en Albert Gleizes kennen. Via de kunsthandelaar Wilhelm Uhde kende Kickert ook de werken van Picasso en Braque. 
De Moderne Kunstkring 1911 Van 6 oktober tot 5 november 1911 hield de Moderne Kunstkring in vier bovenzalen van het Stedelijk Museum in Amsterdam een eerste expositie van 166 werken, waarvan 93 van buitenlandse schilders
De Moderne Kunstkring 1912
De tweede tentoonstelling van 6 oktober tot 7 november 1912 was veel groter en is achteraf de belangrijkste van de vier geweest. Kickert had in Keulen in mei 1912 de tentoonstelling van de Sunderbund gezien, waar de verscheidenheid van het Europese modernisme werd getoond. De expositie omvatte 248 werken, waarvan 134 van buitenlanders
De Moderne Kunstkring 1913Op de derde tentoonstelling van de Moderne Kunstkring, van 7 november t/m 8 december 1913, was geen werk van de belangrijkste kubisten aanwezig. Denkelijk kwam dit door de breuk tussen Le Fauconnier en de kubisten, waardoor Kickert geen contact meer kreeg met de Montparnasse-groep. Van Le Fauconnier waren 27 werken te zien, o.a. Les Montagnards. Dit werk was het laatste kubistische schilderij van Le Fauconnier. Door het ontbreken van de Fransen was de nadruk gekomen op de moderne kunst uit Duitsland, de expressionisten Kandinsky, Marc, en Rusland, de avantgardisten Makowski, Machkoff en Konchalovky (Kontschalowski). Nederlandse vertegenwoordigers waren Mondriaan, Charley Toorop, Jacoba van Heemskerck en Else Berg.
De Moderne Kunstkring 1915Wegens de oorlogsituatie in Europa en de dreiging dat Nederland bij de Eerste Wereldoorlog betrokken zou worden werd er eind 1914 geen tentoonstelling gehouden. Na een meningsverschil werden Sluijters en Gestel door Kickert uit de Moderne Kunstkring gezet. Mondriaan besloot hierna ook te vertrekken. Aanleiding was denkelijk de oprichting van de Hollandsche Kunstenaarskring, die ontstaan was als afscheiding van de sschildersvereniging Sint Lucas, die ook leden van de Moderne Kunstkring aantrok. Kickert vond het onjuist dat leden van zijn M.K.K., waar hij geld voor beschikbaar stelde, ook bij een andere vereniging exposeerde. Pas van 26 september t/m 30 november 1915 organiseerde Kickert in zijn huis in Amsterdam, Keizersgracht 752, een tentoonstelling. Op initiatief van Schelfhout vormden de uit de Moderne Kunstkring vertrokken schilders het Genootschap van Kunstenaren Moderne Kunstkring. Van 3 t/m 25 oktober 1915 werd in het Stedelijk Museum te Amsterdam de eerste tentoonstelling gehouden. 
In oktober 1916 werd de Moderne Kunstkring door Kickert ontbonden, nadat een grote groep schilders, die de Nieuwe Kring in Bergen zouden vormen, en Toorop waren vertrokken.


//