Press "Enter" to skip to content

Wouter Verschuur

Wouter Verschuur schilderij informatie paardVan alle romantische Hollandse schilders blijft Wouter Verschuur veruit de grootmeester van het schilderen van paarden.
Hij begon zijn carriere als leerling van P.G. van Os, een vee schilder die werkte op de manier van Paulus Potter. Ook kreeg hij lessen van Cornelis Steffelaar. Hij woonde lange tijd in Amsterdam en Haarlem. Toen hij later in Haarlem woonde gaf hijzelf les aan Anton Mauve en zijn zoon Wouter jr.
Zijn werk vertoond een hoge graad van perfectie. De uitgekiende composities en de meesterlijke techniek verraden zijn grote klasse. Dit werd ook al onderkend in zijn tijd, aangezien hij toen zeer veel grote prijzen verwierf.
Arti et Amicitiae waardeerde zijn werk 2x met een gouden medaille. In 1855 werd een werk van hem tentoongesteld in Parijs en aangekocht door Napoleon III.

De werken van Verschuur maken altijd een evenwichtige indruk. Dit bereikte hij door een uitnemend gevoel voor compositie. Hij behoort tot de internationaal meest gevraagde meesters van de 19de eeuw. Dit ligt niet alleen aan het feit dat de voorstellingen die hij schilderde over de hele wereld zeer geliefd zijn, maar vooral vanwege zijn kwaliteiten als schilder. Hij beschikte over een perfecte techniek.

Musea: Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Bolsward, Delft, Den Haag,Dordrecht, Enschede, Haarlem, Kampen, Leeuwarden, Nijmegen, Otterlo, Rotterdam, Voorschoten, Bremen, Munster, Stuttgart, Graz, Leipzig, Boekarest, Montreal, New York en Chicago.

//