Press "Enter" to skip to content

Adrianus Eversen

Adrianus Eversen 1818-1897  Amsterdam-Delft

In de 19de eeuw bereikte het stadsgezicht een hoogtepunt met de schilder Cornelis Springer en o.a. diens leerling Adrianus Eversen. In zijn beste schilderijen behoort Eversen tot de top van de stadsgezichtenschilders. Vaak zijn deze warm van kleur en met veel gevoel voor detail geschilderd. Hij werd in 1818 te Amsterdam geboren en heeft daar bijna zijn leven lang gewoond en gewerkt. Eversen was niet alleen in Nederland vertegenwoordigd op tentoonstellingen. Zijn naam kwam ook regelmatig voor op exposities in Bremen, Dresden, Berlijn en Wenen.

In het werk van Eversen waren menselijke figuren vaak minder ondergeschikt aan het decor.
Toch was de stedelijke bedrijvigheid in vele gevallen een inspiratiebron voor Eversen. Ook het topgrafische vond hij minder belangrijk dan zijn leermeester. Logisch ook, want in de tijd dat Eversen les kreeg van Springer waren diens stadsgezichten nog veelal aan de fantasie van de schilder ontsproten. Adrianus Eversen legde zijn grote bekwaamheid vooral in het gebruik van lichteffecten. Liefde voor de historische schoonheid, maar zeker ook in de stilte en rust die min of meer zijn werk doorstromen.

Eversen was decennia lang een uitmuntend schilder van stadsgezichten. Hij was een leerling van C. de Kruyff, H.G. ten Cate en Cornelis Springer. Van laatstgenoemde kunstenaar, met wie hij in zijn beginjaren veel optrok, onderging Eversen de meeste invloed. Zijn artistieke hoogtepunt uit de jaren vijftig is zondermeer het schilderij met Het Belfort te Brugge uit 1853 en is representatief voor deze periode. In de jaren zestig veranderde zijn palet enigszins en werd zijn stoffering meer gevarieerd, maar hij bleef een uiterst productieve meester die tal van indrukwekkende stads- en dorpsgezichten afleverde. Vanaf die tijd en later in de jaren zeventig en tachtig van de 19de eeuw exposeerde hij geregeld op Tentoonstellingen van Levende Meesters, niet alleen in Nederland, maar in het bijzonder in Duitsland. Zijn werk werd door collega’s en door een breed publiek zeer gewaardeerd. Adrianus Eversen kan tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Nederlandse stadsgezichtgenre van zijn tijd gerekend worden. In diverse binnen- en buitenlandse musea zijn schilderijen van hem te bewonderen. Eversen werd in de 19de eeuw al gewaardeerd om het typisch Hollandse sfeerbeeld dat hij in zijn werk wist op te roepen. Als lid van Arti et Amicitiae  behoorde hij tot de kunstenaarselite van zijn tijd.

In de keuze van zijn onderwerpen stond hij zichzelf echter meer vrijheden toe. Hij schilderde grotendeels imaginaire stadsbeelden, samengesteld uit bestaande en verzonnen fragmenten, in tegenstelling tot de meer waarheidsgetrouwe Springer. Mensen in hun dagelijks leven, Nederlandse architectuur en de lichtval van de zon speelden een grote rol in zijn werk.

De Schilder Johannes Hendrik Eversen was een afstammeling van hem. In 1897 overleed hij in Delft.

November 2010 is er een biografie van Adrianus Eversen met een oeuvrecatalogus verschenen. Uitgegeven door Pictures Publishers, geschreven door Pieter Overduin.

Musea: Alkmaar, Amsterdam, Enkhuizen, Enschede, Groningen, Rotterdam, Kortrijk en Szcecin.

Vaak signeerde  Eversen kleinere schilderijen met het monogram   AE

 


//