Press "Enter" to skip to content

Alexander Bakker Korff

Alexander Bakker Korff was een leerling van C. Kruseman en de Haagse Academie. Na o.a. in Antwerpen gewerkt te hebben vestigde hij zich in 1856 in Leiden. Hij verliet de historische richting en legde zich toe op het uitbeelden van intieme interieurs der deftige Leidse families uit de 19de eeuw, met een voorkeur voor costumes uit een vorig tijdperk. Zijn drie zusters zaten hierbij als model. Zijn roem werd gevestigd in 1869 met het schilderij “de romance”.  Ook maakte hij enkele stillevens. T.a.v. zijn genre voorstellingen werd hij de Hollandse Meisonnier genoemd en hij genoot roem in binnen en buitenland.

Alexander Hugo Bakker Korff neemt een aparte plaats in tussen de Nederlandse schilders van de 19de eeuw. Na een gedegen
opleiding aan de Academie te Antwerpen en in Den Haag bij Cornelis Kruseman, legde hij zich aanvankelijk toe op bijbelse en mythologische voorstellingen met een romantisch-klassicistisch karakter. Vanaf de jaren vijftig brak hij echter met de
academische conventies. Hij legde zich toe op genrestukjes op klein formaat waarmee hij internationaal furore maakte.

In navolging van de Leidse fijnschilders uit de 17de en 18de eeuw schilderde hij in een minutieuze techniek en hechtte hij
waarde aan een gedetailleerde stofuitdrukking. Zijn tafereeltjes van doorgaans oude dames in propvolle interieurs werden
echter vooral gewaardeerd om hun ironie.

BAKKER KORFF, A.H. A.H. Bakker Korff, tentoosntellingscatalogus Stedelijk Museum De
Lakenhal Leiden, 1958. Gen., 20p.

//