Press "Enter" to skip to content

Arti et Amicitiae

Gesitueerd in het centrum van Amsterdam staat het markante gebouw van Arti. Het pand bevat twee monumentale tentoonstellingszalen, een sociëteit en een prachtig trappenhuis dat eind 19de eeuw door de architect H.P. Berlage werd ontworpen. Ook het interieur van de sociëteit is van de hand van Berlage en ademt een bijzondere sfeer die zeer geëigend is voor kunst-ontmoetingen; de sociëteitsruimte wordt regelmatig bij de tentoonstellingsactiviteiten betrokken.

Maatschappij Arti et Amicitiae is een kunstenaarsvereniging voor beeldende kunstenaars, opgericht om de belangen van kunstenaars te behartigen en de kunst in algemene zin te bevorderen. Maatschappij Arti heeft ongeveer 500 leden kunstenaars die alle disciplines in de beeldende kunst vertegenwoordigen. Verder heeft Arti ongeveer 1000 kunstlievende leden.
Met ten minste tien tentoonstellingen per jaar trekt de Maatschappij Arti  te Amsterdam, een steeds groter aantal bezoekers. Maatschappij Arti et Amicitiae is een inmiddels 162 jaar oude vereniging van beeldende kunstenaars die een bijzondere plaats inneemt binnen de kunstwereld. Zij is noch museum, noch galerie, maar is veeleer een ‘laboratorium’ voor beeldende kunsten en staat zodanig open voor iniatieven van kunstenaars. Met haar tentoonstellingen en andere activiteiten volgt Arti onder meer de nieuwste ontwikkelingen op de voet, stelt deze ter discussie en biedt ruimte aan reflectie, kritiek en vernieuwing.

Arti organiseert ongeveer tien tentoonstellingen per jaar. Drie maal per jaar reserveert Arti de zalen voor het werk van haar leden. Zo opent Arti elk jaar met de tentoonstelling ‘Nieuwe Leden’, waarmee alle kunstenaars die in het afgelopen kalenderjaar lid zijn geworden aan de vereniging worden voorgesteld. Het pluriforme karakter van Arti komt terug in de jaarlijkse Salon, waar elk lid kunstenaar zijn werk tentoon kan stellen en waar collega kunstenaars met grote regelmaat werk aanschaffen.

Tentoonstellingsprogramma.

De verkoop van werk wordt zeker toegejuicht, toch profileert Arti zich niet als galerie en evenmin als museum, maar wil zij in de eerste plaats een laboratorium voor beeldende kunst zijn. In haar
tentoonstellingsbeleid beperkt Arti zich niet tot het presenteren van de beeldende kunst. Regelmatig worden andere kunstdisciplines in het programma betrokken en worden ook ontwikkelingen buiten de kunst bediscussieerd.

De invulling van het programma kent meerdere niveaus. In principe kan iedereen bij de Programmacommissie suggesties en plannen indienen. Afhankelijk van het concept kan de commissie besluiten om een plan op te nemen in de jaaragenda, waarbij de initiatiefnemer als gastcurator aan het project verbonden zal zijn en  Arti als organisator. Een andere mogelijkheid is dat Arti de ruimte beschikbaar stelt en de organisatie aan de samensteller overlaat.

Maatschappij Arti et Amicitiae, Rokin 112, 1012 LB Amsterdam, tel: 020 – 623 35 08

//