Press "Enter" to skip to content

Kortenhoef schildersdorp

Paul Gabriël, colorist van de Haagse School, was omstreeks 1870 kwartiermaker voor een stroom van schilders en dichters die het karakteristieke vervenersdorp Kortenhoef ontdekten.
Tussen Vecht en Gooi, in de oostflank van het Groene Hart ligt, het land van Nescio en Gabriël, de Kortenhoefse Plassen. Turfstekers, rietsnijders en broodvissers hebben het sinds de Middeleeuwen vorm gegeven en er een karig bestaan gevonden. Later werd dit botanisch en ornithologisch kroonjuweel eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten. Sindsdien kan iedereen er per kano, roeiboot of op de schaats genieten van het steeds wisselende landschap, waarin de scheve toren van de eind 15e eeuwse kerk van Kortenhoef een overal zichtbaar baken is.

In dit gebied trokken veel schilders van de Haagse school en Larense school aan het einde van de 19de eeuw rond om de plassen en polders te schilderen.

Schilders van Kortenhoef:

Reinier Bastert
Victor Bauffe
B.A. v. Beek
Paul Gabriel
G. v. Schagen
Anton Smeerdijk
Louis Stutterheim
Toon Verplak
Piet van Wijngaerdt
Colnot
Filarski

en vele anderen

//