Press "Enter" to skip to content

Moderne kunst

MODERNE KUNST

Het modernisme eigenlijk meer een geesteshouding dan een specifieke kunststijl was een verschijnsel dat op kwam in het begin van de twintigste eeuw als een soort belijdenis van het geloof in de traditie van het nieuwe. Variërend van de schildering van de beau monde door de impressionisten (Liebermann) tot de radicale nieuwe stijl van de kubisten (Braque en Picasso) gingen kunstenaars meer en meer op zoek naar een visueel equivalent voor het moderne leven en denken. Het modernisme omvat tal van avant-garde bewegingen uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
Kunstbus 2002
Modernisme – Overkoepelende term voor de kunststromingen na ongeveer 1870. Het Impressionisme, Expressionisme, Kubisme e.d. kenmerken zich doordat zij de beeldende middelen als lijn, kleur en vorm veel meer nadruk gaven dan voorheen het geval was. Het schilderij is niet langer een spiegel van de werkelijkheid mear een zelfstandig kunstwerk. De vorm wordt belangrijker dan de inhoud, het verhaal is niet langer het uitgangspunt maar de materie en de vormen.

Het modernisme eigenlijk meer een geesteshouding dan een specifieke kunststijl was een verschijnsel dat op kwam in het begin van de twintigste eeuw als een soort belijdenis van het geloof in de traditie van het nieuwe. Variërend van de schildering van de beau monde door de impressionisten (Liebermann) tot de radicale nieuwe stijl van de kubisten (Braque en Picasso) gingen kunstenaars meer en meer op zoek naar een visueel equivalent voor het moderne leven en denken. Het modernisme omvat tal van avant-garde bewegingen uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
Kunstbus 2002
Modernisme – Overkoepelende term voor de kunststromingen na ongeveer 1870. Het Impressionisme, Expressionisme, Kubisme e.d. kenmerken zich doordat zij de beeldende middelen als lijn, kleur en vorm veel meer nadruk gaven dan voorheen het geval was. Het schilderij is niet langer een spiegel van de werkelijkheid mear een zelfstandig kunstwerk. De vorm wordt belangrijker dan de inhoud, het verhaal is niet langer het uitgangspunt maar de materie en de vormen.

//