Press "Enter" to skip to content

Symbolisme


In het laatste decennium van de 19de eeuw introduceerden Jan Toorop, Johan Thorn Prikker, Antoon Derkinderen en R.N. Roland Holst het uit Frankrijk afkomstige symbolisme in de Nederlandse schilderkunst. Aan de hand van enkele zelfstandige hoofdstukken van vooraanstaande auteurs wordt inzichtelijk gemaakt hoe het symbolistische oeuvre van Toorop en Thorn Prikker en de gemeenschapskunst van Derkinderen en Roland Holst weerklank vonden in het vrije, toegepaste en monumentale werk van tijdgenoten, leerlingen en navolgers.
Het symbolisme heeft in Nederland kortstondig gebloeid maar grote invloed gehad op de ontwikkeling van de moderne kunst. Het heeft de weg bereid voor de geboorte van de abstracte kunst en geleid tot het ontstaan van de Stijlbeweging.
Tot de Nederlandse symbolisten worden gerekend:
Jan Toorop, Johan Thorn Pikker, Carel de Neree tot Baberich,
Antoon Derkinderen, Richard Roland Holst, Pieter de Moor.
Voor vele schilders vanaf 1885 werd het schilderen vooral een uitlaatklep van hun emoties. In het symbolisme wilde men uitdrukking geven van zijn gevoelens en/of opvattingen door middel van symbolen, zoals voorwerpen, tekens, woorden en kleuren, die een bepaald begrip vertegenwoordigen. Odilon Redon (1840-1916) voelde zich vooral aangetrokken tot voorstellingen waarbij hij alle registers van zijn verbeelding kon opentrekken.
Zijn schilderijen lijken een soort ‘beeld geworden dromen’. Hij schilderde volstrekt onrealistische situaties. Dergelijke met het verstand en de logica spottende voorstellingen zouden later in het surrealisme heel gebruikelijk zijn. Eduard Munch (1863-1944) was bij uitstek de schilder van menselijke emoties als angst, haat en liefde. Om die gevoelens over te brengen maakte hij gebruik
van een niet-perspectivische weergave van de ruimte, overdrijvingen in porporties.
Symbolisme  , 1880-1910 , Europa en VS
Beeldende kunst, literatuur. Door middel van symbolen verwijst men naar bepaalde ideeën, gevoelens en geesteshoudingen
Groepen: Les Nabis en de Pre-Raphaelites
Kunstenaars: A.Beardsley,Emile Berrnard ,A.Böcklin, E.Burne-Jones,  Georgio de Chirico, James Ensor, Odilon Redon, Felicien Rops, Dante  Gabriel Rosetti,  Jan Toorop,  Willem van Konijnenburg,  Hildo Krop,  Joseph Mendes da Costa,  Edvard Munch,  Gustave Moreau e.a.
Schrijvers: Antoon Derkinderen, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, S.Mallarmé,  Friedrich Nietzsche,  André Gide

In het laatste decennium van de 19de eeuw introduceerden Jan Toorop, Johan Thorn Prikker, Antoon Derkinderen en R.N. Roland Holst het uit Frankrijk afkomstige symbolisme in de Nederlandse schilderkunst. Aan de hand van enkele zelfstandige hoofdstukken van vooraanstaande auteurs wordt inzichtelijk gemaakt hoe het symbolistische oeuvre van Toorop en Thorn Prikker en de gemeenschapskunst van Derkinderen en Roland Holst weerklank vonden in het vrije, toegepaste en monumentale werk van tijdgenoten, leerlingen en navolgers.Het symbolisme heeft in Nederland kortstondig gebloeid maar grote invloed gehad op de ontwikkeling van de moderne kunst. Het heeft de weg bereid voor de geboorte van de abstracte kunst en geleid tot het ontstaan van de Stijlbeweging. 
Tot de Nederlandse symbolisten worden gerekend:Jan Toorop, Johan Thorn Pikker, Carel de Neree tot Baberich, Antoon Derkinderen, Richard Roland Holst, Pieter de Moor.
Voor vele schilders vanaf 1885 werd het schilderen vooral een uitlaatklep van hun emoties. In het symbolisme wilde men uitdrukking geven van zijn gevoelens en/of opvattingen door middel van symbolen, zoals voorwerpen, tekens, woorden en kleuren, die een bepaald begrip vertegenwoordigen. Odilon Redon (1840-1916) voelde zich vooral aangetrokken tot voorstellingen waarbij hij alle registers van zijn verbeelding kon opentrekken.
Zijn schilderijen lijken een soort ‘beeld geworden dromen’. Hij schilderde volstrekt onrealistische situaties. Dergelijke met het verstand en de logica spottende voorstellingen zouden later in het surrealisme heel gebruikelijk zijn. Eduard Munch (1863-1944) was bij uitstek de schilder van menselijke emoties als angst, haat en liefde. Om die gevoelens over te brengen maakte hij gebruikvan een niet-perspectivische weergave van de ruimte, overdrijvingen in porporties. 
Symbolisme  , 1880-1910 , Europa en VS
Beeldende kunst, literatuur. Door middel van symbolen verwijst men naar bepaalde ideeën, gevoelens en geesteshoudingenGroepen: Les Nabis en de Pre-Raphaelites  Kunstenaars: A.Beardsley,Emile Berrnard ,A.Böcklin, E.Burne-Jones,  Georgio de Chirico, James Ensor, Odilon Redon, Felicien Rops, Dante  Gabriel Rosetti,  Jan Toorop,  Willem van Konijnenburg,  Hildo Krop,  Joseph Mendes da Costa,  Edvard Munch,  Gustave Moreau e.a.Schrijvers: Antoon Derkinderen, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, S.Mallarmé,  Friedrich Nietzsche,  André Gide


//