Press "Enter" to skip to content

Amsterdamse school

Amsterdamse school in de schilderkunst.

Stroming  ontstaan rond 1900. Ook wel de Amsterdamse Impressionisten genoemd, als onderscheid met de naamgenoten uit de bouwkunst.
Deze groep was de Amsterdamse tegenhanger van de Haagse school, met als groot verschil dat de mens in stad en straat  het belangrijkste motief was.

Amsterdamse schilders ontdekten in de jaren tachtig van de 19de eeuw ‘hun’ stad: nieuwe wijken, stadsuitbreidingen, grachten,  actrices, dienstmeisjes, bekende plaatsen als de Dam en het Rokin: ze werden het onderwerp in de werken van Breitner, Witsen, Veth en Isaac Israëls. Deze Amsterdamse schilders onderscheidden zich van de Haagse of Larense Scholen vooral door hun onderwerpkeuze, die uiteraard op het grootstedelijke leven was gericht. August Allebe wordt algemeen gezien als de voorman van deze kunststroming.

Amsterdamse Impressionisten hadden als doel een eigen stijl te zoeken: het vastleggen van een impressie; Amsterdamse Impressionisten probeerden schetsmatig een moment uit het volle leven te grijpen en hiervan een samenvattende karakteristiek te geven. Het ging niet om gedetailleerde afwerking, hun losse en vlotte schilderswijze werd vaak onaf genoemd, maar het onderwerp bleef het belangrijkst.

Professor Hammacher schreef over Amsterdamse Impressionisten, dat ze schilderden met een ¨donkere palet van de brandende levenspassie. Zoeken mens, menselijke, menselijke dingen¨ en de criticus Plasschaert zegt over deze generatie schilders: ¨Haar schilderwijze is het Impressionisme, in den beginne zoo goed als uitsluitend, hoewel nu een kentering nu. Zij dient dus de Kleur boven de Vorm, ze dient de Kleur van ‘t oogenblik boven de Vorm die eeuwig is¨.

Net als de Franse Impressionisten kiezen de Amsterdamse Impressionisten het mondaine leven van de grote stad als onderwerp. Ook de voornaamste vertegenwoordiger van het Amsterdamse-Impressionisme, G.H. Breitner (1857-1923), laat zich inspireren door het Amsterdamse straatleven. Hij gebruikt daarbij de Fotografie als hulpmiddel. Isaac Israels, Willem Witsen, Eduard Karsen en Jan Veth(prozaschrijver, dichter en kunstschilder) zijn allen bekende vertegenwoordigers van de Deze zogeheten Amsterdamse Impressionisten met hun voorliefde voor Portretten en stadsgezichten.

Belangrijkste vertegenwoordigers:

August Allebe
George Breitner
Isaac Israels
Willem Witsen
Eduard Karsten
Willem de Zwart
Jacobus  van Looy
Wally Moes
Hendrik Haverman
Antoon Derkinderen
Jan Veth
Marie Mackenzie
Charlotte Bouten

//