Press "Enter" to skip to content

Classicisme Kunststroming informatie

Classicisme

Rond 1750 worden POMPEJI en HERCULANEUM ontdekt: twee Romeinse steden die in de eerste eeuw n.C. onder de lava van een spuwende Vesuvius werden bedolven en daardoor uitzonderlijk intact kunnen worden blootgelegd.
Tegelijkertijd trekt een Duits kunsthistoricus de aandacht doordat hij het oppervlakkige/frivole karakter van de rococo te lijf gaat met de stelling dat de ware schoonheid schuilt in eenvoud en aandacht voor de juiste verhoudingen: precies de eigenschappen van de klassieke Griekse kunst.

Deze beide gebeurtenissen doen een hernieuwde belangstelling ontstaan voor de klassieke oudheid.Classicisme is een aanduiding van een richting in de beeldende kunst en de bouwkunst die zich inspireert op de idealen en de vormgeving van de klassieke kunst van de oudheid.

Meer informatie in het Schilders Lexicon

//