Press "Enter" to skip to content

Willem Koekkoek

Willem Koekkoek was een leerling van zijn vader, de bekende marine schilder Hermanus koekkoek. Hij werd opgevoed in Amsterdamen werkte verder in Utrecht, Den Haag en Amstelveen. In 1888 ging hij met zijn broer Hermanus Jr. naar Londen.
Willem Koekkoek wordt algemeen beschouwd als een van de meest getalenteerde schilders van stadsgezichten. Als een echte vertegenwoordiger van de Hollandse romantiek, beklemtoonde hij het pitoresque karakter van de Hollandse steden.
Hij schilderde bijna altijd Hollandse steden zoals Amsterdam, Hoorn of Enkhuizen, maar bekommerde zicht niet teveel om de topografische juistheid., aldus bedacht hij soms zelf gebouwen en composities. Dit gebruik wordt aangegeven met het woord: Cappricio.  Zijn grote voorbeeld was de schilder Cornelis Springer.

//