Press "Enter" to skip to content

Volendam schildersdorp

Volendam met zijn specifieke vissersleven werd vooral in het begin van de 20ste eeuw trekpleister voor vele schilders.

De haven, vissers en klederdracht maakten Volendam tot een zeer gewild onderwerp, zelfs voor vele buitenlandse schilders.

Het Hotel Spaander in Volendam verdient hier een speciale vermelding: Leendert en Alida SPAANDER baatten dit hotel uit in de laatste decennia van de vorige eeuw. Ze hadden zeven dochters die door de ouders enthousiast in de locale klederdracht werden uitgedost ten behoeve van de kunstschilders die in het hotel kwamen logeren. Vader SPAANDER trok met zijn gezin vaak naar de Salons waar doeken hingen waarop zijn dochters waren te zien. Zelf hield hij er een mooie kunstverzameling aan over die tot op vandaag in het hotel is te bewonderen. Zelfs in de “Guide Michelin” staat Hotel Spaander speciaal vermeld omwille van de schilderijencollectie.

Specifieke schilders van Volendam zijn

Adri Bleijs
Paul Rink
Willem Gdanietz
George Hering
Wilm Wouters
Willy Sluiter
A.P. Schotel
Willem v.d. Berg
Piet v.d. Hem
Otto Herschel
Bernard Leemker
Maurice Sijs
Wilm Wouters


//