Press "Enter" to skip to content

Kunsthandelaar


De kunsthandelaar.
De kunst-handelaar is weliswaar een verkoper, maar op de 1ste plaats ook een koper.
Hij  dient immers op zoek te gaan naar de werken die hij wil exposeren, werken die hij zelf kiest en te gelde wil maken. Hierin verschilt hij van de veilingmeester, die ontvangt zonder zelf een keuze te maken. De handelaar koopt bij particulieren,  veilingen (de handelaar is één van de belangrijkste drijfkrachten van de openbare verkoop), maar ook bij collega’s.  In principe is de handelaar eigenaar van de werken die hij te koop aanbiedt aan zijn klanten, ook al gebeurt het soms dat de handelaar kunstwerken in bewaring (consignatie) neemt.
Nadat hij gekocht heeft, moet de handelaar proberen te verkopen, natuurlijk tegen een prijs die hoger ligt dan degene die hij er zelf voor betaald heeft. Deze meerwaarde wordt gerechtvaardigd door de diverse onkosten die hij gemaakt heeft.
Zo wordt een schilderij vaak schoongemaakt,  en opnieuw gelijst. Daarnaast moet de handelaar de schilderijen tentoonstellen in een verkoopruimte en moet hij d.m.v. advertenties of brochures zijn schilderijen bekend maken bij het publiek.
Waarom kopen bij een handelaar?
Terwijl u in een veilingzaal slechts over een zeer beperkte garantie beschikt dat u geen vervalsing koopt, biedt de aankoop bij een handelaar u een  optimale zekerheid, als u natuurlijk te maken heeft met een integer persoon. De handelaar stelt zich borg ten aanzien van de klant. Daarnaast speelt de handelaar ook de rol van adviseur, van gids bij de oriëntatie van een collectie. Daarom houden veel kopers zich aan één of hooguit twee handelaars, in wie zij vertrouwen schenken.
Bij een handelaar kopen geeft de klant dus een garantie en veiligheid, waarvoor men, hoe kan het ook anders, moet betalen.
We dienen hier bovendien aan toe te voegen dat kopen bij een handelaar niet noodzakelijk duurder uitvalt dan kopen bij een veilingzaal. In een veilingzaal wordt men vaak meegesleept door de opwinding van het bieden en laat men zich verleiden tot een impulsieve aankoop. De kans is groot dat u dan boven het budget gaat bieden dat u zich vooropgesteld had. Als u zich alleen bij een handelaar bevindt is het veel gemakkelijker om het hoofd koel te houden. Een laatste voordeel van een handelaar is dat hij vaak de mogelijkheid biedt om uw aankoop terug om te ruilen. Als u uw aankoop betreurt, zal een handelaar steeds meer begrip tonen dan een veilingmeester of een makelaar, die geen eigenaar zijn van wat zij verhandelen en dus ook niets voor u kunnen doen.
Waarom verkopen aan een handelaar?
De verkoop van een schilderij aan een handelaar biedt het voordeel van de snelheid. De handelaar ziet het stuk, besluit het te kopen en betaalt onmiddellijk. Dit gezegd zijnde, is hier toch enige voorzichtigheid geboden, tenzij u het volste vertrouwen heeft in uw handelaar. De handelaar zal immers logischerwijze proberen het schilderij te kopen tegen de laagste prijs. In dit geval is het dus altijd beter om eerst advies en raad te vragen aan een derde persoon.
Een tweede voordeel van een verkoop aan een handelaar is dat de transactie in alle discretie gebeurt. Niemand zal weten dat u uw schilderij(en) verkoopt. Zo voorkomt u de publiciteit die een openbare verkoop onvermijdelijk meebrengt.
Copyright 2000, Bounameaux sprl.
//