Press "Enter" to skip to content

Leidse school


Onder Leidse school verstaan we de schilders die in de 19de eeuw en begin 20ste eeuw in en rondom Leiden werkzaam waren:  (niet te verwarren met de Leidse fijnschilders uit de 17de eeuw)
De schilders van deze school hebben diverse genres verbeeld, hun voorkeur lag echter bij het stilleven  en het landschap.
Hun stijl hield het midden tussen het stemmig impressionisme van de Haagse school en de lyriek van de tachtigers
Leden van deze groep zijn:
W.H. van der Nat
C. van der Windt
A.J. van Driesten
A. Rosemeier
J.C. Roelandse
L. v.d. Windt
L. Verkoren
Piet Herfst
Eduard Verboog
Floris Verster
L. v.d. Vlist
F. de Nocker
Abraham Segaar
P.L. Teske
W.J. Pasman
L. Ponse
H.J. Duiverman
Lodewijk Lasander

Onder Leidse school verstaan we de schilders die in de 19de eeuw en begin 20ste eeuw in en rondom Leiden werkzaam waren:  (niet te verwarren met de Leidse fijnschilders uit de 17de eeuw)De schilders van deze school hebben diverse genres verbeeld, hun voorkeur lag echter bij het stilleven  en het landschap.Hun stijl hield het midden tussen het stemmig impressionisme van de Haagse school en de lyriek van de tachtigers Leden van deze groep zijn:
W.H. van der NatC. van der WindtA.J. van DriestenA. RosemeierJ.C. RoelandseL. v.d. WindtL. VerkorenPiet HerfstEduard VerboogFloris VersterL. v.d. VlistF. de NockerAbraham SegaarP.L. TeskeW.J. PasmanL. PonseH.J. DuivermanLodewijk Lasander


//