Press "Enter" to skip to content

Galerie en galerieen

De galeriehouders

De galeriehouder is actief op wat men “de 1ste markt ” pleegt te noemen, dit is de markt waarop het kunstwerk voor de 1ste keer verkocht wordt nadat het de werkplaats van de kunstenaar verlaten heeft. De galeriehouder treedt voor de  kunstenaar op als tussenpersoon naar de potentiële liefhebber toe en is dus geen eigenaar van de werken die hij tentoonstelt. Het beroep van galeriehouder beperkt zich niet tot een commerciële activiteit. Hij moet ook het werk van zijn kunstenaars promoten. Voor sommige van deze kunstenaars is hij de exclusieve vertegenwoordiger  (steeds voor een welbepaald gebied), terwijl hij voor andere
kunstenaars exposeert zonder enige juridische verbintenis.

De gewoonte wil dat de galeriehouder en de kunstenaar in een 50/50-verhouding de winst van de verkoop verdelen. Volgens de gemaakte overeenkomsten worden de productiekosten, dit zijn de kosten die gemaakt worden om het werk te maken, door één van beiden voorgeschoten en maken zij al dan niet onderdeel uit van het te verdelen bedrag. De galeriehouder kan rechtstreeks samenwerken met de kunstenaar. Men zegt dan dat hij de kunstenaar vertegenwoordigt voor een welomschreven geografisch gebied. Deze vertegenwoordiging kan plaatsvinden
samen met een “moedergalerie “, die zorgt voor het algemeen beheer van de carrière van de kunstenaar. In dit geval stort de galerij een percentage van 10 tot 20% aan de “moedergalerij “, zodat zij maar een winstmarge overhoudt van 30 tot 40%. In dit geval is het ook mogelijk dat de galerijhouder het kunstwerk moet kopen vooraleer hij het kan tentoonstellen of dat hij een bepaald percentage van de geëxposeerde werken definitief moet kopen. De galeriehouder neemt dan een belangrijk risico, niet alleen omdat de kans bestaat dat de werken niet verkocht raken, ook door het feit dat hij, althans tijdelijk, met verlies geïnvesteerd heeft.

Galerijhouder en verhuurder van muren voor exposities

Minder begeerde kunstenaars die hun werk toch willen tentoonstellen, kunnen alleen maar een expositieplaats huren en betalen hiervoor huur aan de eigenaar van de expositieplaats, alsook de eventuele kosten voor de vernissage. Naargelang wat overeengekomen wordt kan de eigenaar ook een percentage van de winst vragen of betaald worden met kunstwerken. De “galerieen ” die op deze wijze werken vormen geen echt onderdeel van de kunstmarkt.

Galeriehouder en handelaar

De galeriehouder werkt “rechtstreeks ” samen met de kunstenaar, die hem zijn werken bezorgt en die perfect op de hoogte is van zijn activiteiten. Sommige galeriehouders voelen er wel voor om een expositie te organiseren rond een kunstenaar waarvan ze de vertegenwoordiging niet kunnen bekomen, ofwel omdat de kunstenaar weigert, ofwel omdat de kunstenaar reeds vertegenwoordigd is door een andere galerij. Er zit dan niets anders op dan de kunstwerken te kopen op de tweede markt. Vaak wordt de kunstenaar dan niet op de hoogte gebracht van deze expositie…

Tekst: , Bounameaux sprl.

Galerie,  gallery,

//