Press "Enter" to skip to content

Pulchri societeit

Publieksgericht, maar vrijer dan in een galerie. Gevarieerder en
minder commercieel. De leden van Pulchri Studio zijn volstrekt
vrij in het maken en laten zien van hun werk. Er is hier geen
galeriehouder die zegt: dit liever niet, dit is onverkoopbaar.
Waar een galerie (nog) niet in meewil, kan hier wel vertoond
worden. Pulchri is een vrijplaats voor beeldende kunst.
 Voorzitter Dick Stapel van het Schilderkundig Genootschap
Pulchri Studio: “Wij zijn een verzameling hedendaagse
kunstenaars met de meest uiteenlopende benaderingen van
het vak, ook van de meest uiteenlopende leeftijden. Zeg maar
van 25 tot honderd jaar oud. Pulchri is een beroepsvereniging,
waarin je door collega’s wordt aangenomen en gewaardeerd.
Ongeveer 300 kunstenaarsleden, waarvan de helft
Hagenaars. Het lijkt veel, maar het is toch een ‘beperkt’
gezelschap, geselecteerd door een ballotage.”

Daarnaast zijn er de kunstminnende leden, zo’n 700 in getal.
Voor hen en voor de andere bezoekers van Pulchri is het
aantrekkelijk dat je het hele jaar door tentoonstellingen kunt
zien, doorgaans zonder toegangsprijs te hoeven betalen. Er is
continuïteit en kwaliteit, zoals bij goede galeries.
Allerlei stromingen waren en zijn in Pulchri Studio
vertegenwoordigd, van zeer actueel tot uitgesproken
traditioneel, zoals tot uiting komt bij de zeer gevarieerde
ledententoonstellingen. Voor de rust zorgen dan weer de
tentoonstellingen van individuele leden.

Hart van de vereniging is de sociëteit, waartoe alle leden van
Pulchri toegang hebben. Vanuit de sociëteit worden allerlei
kunstzinnige activiteiten op touw gezet. Pulchri is gevestigd in
het hart van Den Haag, temidden van theaters, concertzalen
en musea. Die invloed is merkbaar bij openingen, in de
sociëteit, bij de leden.
Het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio wordt
ondersteund door twee stichtingen die zorgen voor de
instandhouding en exploitatie van het schitterende historische
pand Lange Voorhout 15 en die dus ervoor zorgen dat de
leden zich thuis voelen in eigen huis. Het pand biedt
momenteel ook onderdak aan huurders die actief zijn in het
culturele vlak, zoals de Vereniging Rembrandt.
Beschermvrouwe van Pulchri Studio is Hare Majesteit de
Koningin.

Pulchri Studio
Lange Voorhout 15
2514 EA Den Haag
t.: (070) 346 17 35
f.: (070) 356 13 41
info@pulchri.nl
www.pulchri.nl


//