Press "Enter" to skip to content

Expressionisme

Expressionisme

Het woord expressie betekent gevoelsuitdrukking. Het woord expressie wordt gebruikt met betrekking tot alle de mens ten
dienste staande middelen om zij gevoelens te uiten, zoals tekenen, schilderen, handvaardigheid, muziek, toneel en dans.
Expressionistische kunst heeft dan ook een algemene betekenis en slaat op alle kunstuitingen van alle tijden waarin de
gevoelsuitdrukkingen een zeer belangrijke plaats inneemt. Rembrandt (17e eeuw), Vincent van Gogh (19e eeuw) evenals K. Appel  (20e eeuw) noemt men daarom wel expressionistische kunstenaars.

De term expressionisme werd in 1910 door de criticus H. Walden voor het eerst gebruikt met betrekking tot een kunststroming,
die al verscheidene jaren bestond, namelijk:
‘Die Brücke (1905 – 1913)

//