Press "Enter" to skip to content

Magisch Realisme


Magisch realisme – Deze stroming in de beeldende kunst van de
jaren twintig en dertig kenmerkt zich door een zeer nauwkeurige
schildenwijze met een gladdde, onpersoonlijke penseelstreek. De
elementen van de voorstelling zijn aan de werkelijkheid ontleend en blijven ook herkenbaar. Door ze echter uit de gebruikelijke omgeving te halen of ze in een ander verband te plaatsen ontstaat een vervreemdingseffect.
De Magisch realisten creëerden in hun voorstellingen een nieuwe, eigen werkelijkheid. Door de combinatie van wel en niet bestaande elementen, door het spel van licht en kleur en door de technisch perfecte afwerking maakten zij geheimzinnige, soms dreigende schilderijen die hun weergave van de werkelijkheid een vervreemdend karakter meegaven. De voorstellingen zijn dikwijls wel mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Vaak verwijzen hun onderwerpen naar dood, dreiging en verval.
Het Magisch realisme is verwant met het surrealisme.
Bekende vertegenwoordigers zijn Carel Willink, Pyke Koch, Raoul Hynckes,  Dik Ket.

Magisch realisme – Deze stroming in de beeldende kunst van dejaren twintig en dertig kenmerkt zich door een zeer nauwkeurigeschildenwijze met een gladdde, onpersoonlijke penseelstreek. Deelementen van de voorstelling zijn aan de werkelijkheid ontleend en blijven ook herkenbaar. Door ze echter uit de gebruikelijke omgeving te halen of ze in een ander verband te plaatsen ontstaat een vervreemdingseffect.De Magisch realisten creëerden in hun voorstellingen een nieuwe, eigen werkelijkheid. Door de combinatie van wel en niet bestaande elementen, door het spel van licht en kleur en door de technisch perfecte afwerking maakten zij geheimzinnige, soms dreigende schilderijen die hun weergave van de werkelijkheid een vervreemdend karakter meegaven. De voorstellingen zijn dikwijls wel mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Vaak verwijzen hun onderwerpen naar dood, dreiging en verval.
Het Magisch realisme is verwant met het surrealisme.Bekende vertegenwoordigers zijn Carel Willink, Pyke Koch, Raoul Hynckes,  Dik Ket.


//