Press "Enter" to skip to content

Karel Klinkenberg

Johannes Christiaan Karel Klinkenberg, geboren op 14 januari 1852 en overleden op 23 april 1924, heeft zijn hele leven gewoond en gewerkt in Den Haag. Hij was een leerling van Ch. Bisschop, de bekende schilder van Hindelooper binnenhuizen. Hij studeerde aan de Haagse Academie voor Beeldende Kusten van 1872 tot 1875.

Omstreeks de eeuwwisseling schilderde hij een groot aantal zonninge stadsgezichten. Meestal met een water of een gracht, waarop een levendige beweging van binnenschepen  te zien was. Vooral Hollandse watersteden met hun karakteristieke grachten en binnenhavens hadden zijn bijzondere aandacht. Denk daarbij vooral aan de steden Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht. Ook de kleinere steden als Delft, Haarlem en Hoorn gebruikte hij als onderwerpen. Op veel van zijn doeken zijn de karakteritieke punten van deze steden te zien, in een verrukkelijke omlijsting van zonlicht, water en wolkenluchten. Favoriete onderwerpen waren in Amsterdam zijn gezichten van de Waalseileandgracht met de St. Nocolaaskerk of Montelbaanstoren en van het Singel de Ronde Lutherse Kerk of de Munt. src=/uploads/images/1/1/De

Het totale werk van Karel Klinkenberg laat zich kunsthistorisch niet onmiddelijk precies situeren. Ook de waardering voor Klinkenberg is over het akgemeen niet aan de hoge kant. Ofschoon hij begonnen is als figuur- en soldatenschilder, wierp hij zich al snel op de oud Hollandse stadsgezichten. Karel Klinkenberg kreeg vele onderscheidingen. Waar hij ook exposeerde werd zijn werk verkocht. Hierdoor tref je zijn doeken over de gehele wereld aan. Met de nieuwe stromingen van die tijd kon Karel klinkenberg zich niet verenigen. De verkoop van zijn altelier, na zijn dood, was een verrassing. Men kende hem slechts als een schilder van zorgvuldige stadsgezichten met een kunstmatig lichteffect en decoratief van opbouw. Doch hij bleek een gevoelig kunstenaar te zijn. Als oudste zoon van tien kinderen, heeft Karel Klinkenberg ook in het buitenland gewerkt. Vooral Venetie had zijn bijzondere voorkeur. Een spectaculaire persoonlijkheid was hij niet. Wel een hard werkende en productieve schilder.

//